Kontakt

KONTAKT

Masz jakieś pytanie? Pisz śmiało! 🙂

tourdemalopolska@gmail.com

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 06.09. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

Zamiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 23.09 (liczy się data dokonania opłaty manipulacyjnej).

Wszelkie rotacje w seriach możliwe są w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w danej serii.

Bezpłatna zmiana serii jest możliwa do 27.08, po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł. 

Zamiany serii można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 13.09 (liczy się data dokonania opłaty manipulacyjnej).

Czy można odebrać pakiet za inną osobę?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:
Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na Myślenicki Bieg Uliczny 2020.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

27.09.2020 (Niedziela)

07:30 – 14:30 Biuro zawodów 

Możliwość odebrania pakietu, najpóźniej 40min przed rozpoczęciem danej serii.

Bieg będzie podzielony na serie, starty kolejnych serii kolejno:
9:00 – seria 1 
10:30 – seria 2 
12:00 – seria 3
13:30 – seria 4
15:00 – seria 5 

Limit czasu na ukończenie biegu ( 1 godz. 15 min)