Trasa Lisiecka Piątka


Trasa biegu:

Długość trasy wynosi 5 km i została wyznaczona z zachowaniem reguł ujętych w przepisach PZLA.

  • odległość startu od mety – poniżej długości połowy trasy – 0 m (max 2,5 km),
  • różnica wysokości Mety względem Startu wynosi 0 m (max -5 m),
  • pomiar skalibrowanym kołem mierniczym.