Regulamin Lisiecki Półmaraton


Smakuj bieganie!

Co? Gdzie? Kiedy?

Lisiecki Półmaraton Siemaszki (21,0975 km)

Bieg towarzyszący na dystansie 5 km – Auto Spektrum Lisiecka Piątka – osobny regulamin tutaj

Gmina Liszki i Gmina Czernichów koło Krakowa

8 kwietnia 2018 (niedziela)

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik

Starosta Powiatu Krakowskiego – Józef Krzyworzeka

Wójt Gminy Liszki – Paweł Miś

Wójt Gminy Czernichów – Szymon Łytek

 

Sponsorzy główni:

1. PROGRAM

06.04.2018 (Piątek)

11:30 – 18:30 Biuro zawodów (Sklep Biegacza Kraków – Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34)

 

08.04.2018 (Niedziela)

07:30 – 9:00 Biuro zawodów (Centrum Edukacyjne “Radosna Nowina 2000” Piekary 2 – k. Krakowa)

09:45 Start Biegu na dystansie 21,0975 (start z terenu Centrum Edukacyjnego)

12:45 Limit czasu na ukończenie biegu (3 h)

13:00 Zakończenie, dekoracja

 

2. TRASA

Przebieg trasy został zaprezentowany w zakładce: TRASA I PROFIL

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 3 godziny.

 

3. ZAPISY

Prawo startu w Biegu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.

Tekst oświadczenia:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……. (imię i nazwisko) w Lisieckim Półmaratonie (w dniu 08.04.2018). Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce

W Biegu mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

Wpłat dokonujemy przez system elektroniczny, do którego przekierowani zostaniecie automatycznie po uzupełnieniu formularza zapisów.

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną (link) lub w Biurze Zawodów.

Limit uczestników Biegu wynosi 600 osób. Po wyczerpaniu limitu miejsc zapisy zostaną wstrzymane (liczy się ilość osób opłaconych, a nie zapisanych).

Czy można odebrać pakiet za inną osobę?

Tak wystarczy mieć ze sobą upoważnienie od tej osoby o treści:

Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na Lisiecki Półmaraton.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

4. PAKIET STARTOWY

Po raz pierwszy na biegach z cyklu Tour de Małopolska dajemy opcjonalny wybór koszulki. Uczestnicy naszego półmaratonu są bardzo różni. Dla niektórych koszulka będzie super pamiątką np. pierwszego startu w półmaratonie lub po prostu bardzo im się podoba 😉 Jest też część osób, które startują w biegach od bardzo dawna i mają już w szafie mnóstwo różnego rodzaju koszulek. Dla takich osób przygotowaliśmy opcje nieco tańszego startu w imprezie bez dodatkowej koszulki w pakiecie startowym.

Pakiet startowy Standard

 • Numer startowy, chip pomiarowy
 • Wstęp do strefy poczęstunku Lisieckiego Półmaratonu
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Inne elementy pakietu będą podawane na bieżąco

Pakiet startowy Premium

 • Pamiątkowa techniczna koszulka typu SINGLET
 • Wszystkie elementy pakietu startowego Standard

W tegorocznej edycji przygotowaliśmy koszulkę z przepięknym rustrykalnym wzorem w kształcie serca dla kobiet oraz modernistyczną i humorystyczną dla mężczyzn 😉 Obie są koszulkami technicznymi typu Singlet, idealnie nadającymi się na coraz cieplejsze dni, które nastąpią po Lisieckim Półmaratonie. Jeśli którejś z Pań spodoba się męski wzór, lub na odwrót istnieje możliwość zamiany koszulki. W takim przypadku prosimy o wybór pakietu Premium, oraz informację na maila imprezy.runonline@gmail.com. Taka informacja musi do nas dotrzeć najpóźniej do 15 marca. Jeśli ktoś chce zamówić więcej niż 1 koszulkę, również prosimy o informację na maila do 15 marca.

5. OPŁATY

Pakiet startowy Standard (bez koszulki)

 • 39 złotych – do 31 stycznia
 • 49 złotych – do 15 lutego
 • 59 złotych – do 15 marca
 • 69 złotych – do 25 marca
 • 79 złotych – do 5 kwietnia
 • 80 złotych – w Biurze Zawodów

Pakiet startowy Premium (z koszulką)

 • 64 złotych – do 31 stycznia
 • 74 złotych – do 15 lutego
 • 84 złotych – do 15 marca
 • 94 złotych – do 25 marca
 • 104 złotych – do 5 kwietnia
 • w Biurze zawodów nie ma możliwości wykupienia pakietu z koszulką

Tylko osoby opłacone do 3 kwietnia mają gwarancję pełnego pakietu startowego.

Pakiety startowe można odbierać tylko w biurze zawodów.

Wpłat dokonujemy poprzez system elektroniczny!

Jeśli nie posiadasz konta w systemie zapisów to opłacić start w biegu możesz tylko bezpośrednio po wypełnieniu formularza zapisów.

Jeśli posiadasz konto w systemie zapisów to opłacić start możesz w każdym momencie.

W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt – tourdemalopolska@gmail.com. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail w ciągu 2 tygodni od dokonania opłaty.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejną imprezę cyklu. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Szczegóły poniżej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

6. ZAMIANA ZAWODNIKA

Jeśli z przyczyn losowych nie możesz wystartować w biegu, a masz znajomego biegacza który chętnie wystartuje na twoim miejscu – napisz do nas tourdemalopolska@gmail.com.

Zmiana jest bezpłatna do 20.03. Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna za zmianę zawodnika w wysokości 15 zł.

Zamiany można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 3.04 (liczy się data dokonania opłaty manipulacyjnej).

 

7. KLASYFIKACJE I NAGRODY

KLASYFIKACJA OPEN

Klasyfikacja Generalna (OPEN), miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasów brutto

 • Mężczyźni
 • Kobiety

KLASYFIKACJA WIEKOWA

Kategorie Wiekowe, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

Mężczyźni:

 • M1 – 14-29 lat (roczniki 2004-1989)
 • M2 – 30-39 lat (roczniki 1988-1979)
 • M3 – 40-49 lat (roczniki 1978-1969)
 • M4 – 50-59 lat (roczniki 1968-1959)
 • M5 – 60 lat i więcej (rocznik 1958 i starsi)

Kobiety:

 • K1 – 14-29 lat (roczniki 2004-1989)
 • K2 – 30-39 lat (roczniki 1988-1979)
 • K3 – 40-49 lat (roczniki 1978-1969)
 • K4 – 50-59 lat (roczniki 1968-1959)
 • K5 – 60 lat i więcej (rocznik 1958 i starsze)

Nagrody w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych nie dublują się.

KLASYFIKACJA MIESZKAŃCÓW

Klasyfikacja dodatkowa, miejsca 1-3, nagrody rzeczowe, wg czasu netto

 • Mieszkaniec oraz Mieszkanka Gminy Liszki
 • Mieszkaniec oraz Mieszkanka Gminy Czernichów

Nagrody w klasyfikacji Mieszkaniec/Mieszkanka dublują się z klasyfikacją generalną oraz kategoriami wiekowymi.

Osoby, które nie odbiorą nagród podczas dekoracji – prosimy o zgłoszenie mailowe w terminie do 2 tygodni po biegu. Po tym terminie nagrody przepadają.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i opuszczenia trasy. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Uczestnicy na mecie zwracają chipy pomiarowe. Uczestnicy, którzy nie zwrócą chipa pomiarowego na mecie zobowiązują się do zapłacenia kary finansowej w wysokości 100 zł.
 • Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do przepisów ruchu drogowego, oraz wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzają Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej, lub na spodenki.
 • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora oraz odpowiednich służb kierujących ruchem. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 • Zabronione jest używanie nazw wulgarnych jako nazwa klubu.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.
 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 • Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie Bazy Zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych.
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Organizator:

 • RUNONLINE.PL
 • Fundacja Kocham Góry

Kontakt:

 • tourdemalopolska@gmail.com