Trasa Lisiecki Półmaraton


Trasa biegu:

Długość trasy wynosi 21,0975 km i została wyznaczona z zachowaniem reguł ujętych w przepisach PZLA.

  • odległość startu od mety – poniżej długości połowy trasy – około 0m (max 10km),
  • różnica wysokości Mety względem Startu wynosi -0 m (max -21m),
  • pomiar skalibrowanym kołem mierniczym.