Regulamin Itaka
Tarnowska Dyszka

Razem rozgrzejmy jesień!

Bieg Tarnowska Dyszka w roku 2020 odbędzie się w formule wirtualnej.

Dystans: 10 km

Termin: 30 października – 29 listopada

Dowolnie wybrana przez uczestnika trasa licząca 10 km.

Pakiet podstawowy – 10 zł

Wpisowe zostanie przekazane na cel charytatywny – jak co roku kwota zebrana podczas akcji charytatywnej zostanie przekazana na leczenie małych Tarnowian.

Uczestnik w ramach pakietu podstawowego otrzymuje wirtualny numer startowy i możliwość klasyfikacji na liście wyników. Warunkiem sklasyfikowania jest przesłanie swojego wyniku do 29.11.2020.

Możliwość dokupienia medalu wraz z przesyłką 28,90 zł 

Osoby chętne mogą dokupić pamiątkowy medal. Medal zostanie wysłany pocztą.

Wpisowe jest bezzwrotne.

Uczestnicy biorą udział w biegu dobrowolnie.

Zapisując się na wydarzenie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.

Uczestnikiem może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnika w trakcie wykonywania przez niego indywidualnej aktywności fizycznej w ramach biegu wirtualnego.

Warunkiem uczestnictwa w biegach jest  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu. 

  1. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.

  2. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.

  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
     
  4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  5. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.