Trasa ITAKA Tarnowska Dyszka 2019

Długość trasy wynosi 10km i została wyznaczona z zachowaniem reguł ujętych w przepisach PZLA.

  • odległość startu od mety – poniżej długości połowy trasy – około 400m (max 5km),
  • różnica wysokości Mety względem Startu wynosi -0,2 m (max -10m),
  • pomiar skalibrowanym kołem mierniczym.