Trasa Myślenicki Bieg Uliczny 2019


Długość trasy wynosi 10km i została wyznaczona z zachowaniem reguł ujętych w przepisach PZLA.

  • odległość startu od mety – poniżej długości połowy trasy – około 400m (max 5km),
  • różnica wysokości Mety względem Startu wynosi -0,2 m (max -10m),
  • pomiar skalibrowanym kołem mierniczym.

Ze względu na trwające prace remontowe na moście miejsce startu będzie przesunięte o kilkanaście metrów za rzekę Rabę w stosunku do zeszłego roku. Nawrotka w Osieczanach zostanie przesunięta w taki sposób, aby nowa trasa też miała dokładnie 10 kilometrów.