Regulamin PROLOG

Regulamin - PROLOG TdM
Myślenicki Bieg Wirtualny

Wielki test formy po zimie!

Bieg PROLOG Tour de Małopolska – Myślenicki Bieg Wirtualny w roku 2021 odbędzie się w formule wirtualnej.

Dystans: 10 km lub 5 km

Termin: 14 marca 2021 (jeśli nie możesz uczestniczyć dokładnie 14.03 to czas na realizację biegu to 10-14.03.2021)

Data zamknięcia zapisów: 14 marca

Rejestracja wyników: najpóźniej do 16 marca

Oficjalne wyniki: 17 marca

Wysyłka medali: bezpośrednio po biegu

Limit czasu: brak

Dowolnie wybrana przez uczestnika trasa licząca 5 lub 10 km.

Pakiet podstawowy – 10 zł

20% wpisowego zostanie przekazane na cel charytatywny.

Uczestnik w ramach pakietu podstawowego otrzymuje wirtualny numer startowy i możliwość klasyfikacji na liście wyników. Warunkiem sklasyfikowania jest przesłanie swojego wyniku do 16.03.2021.

Możliwość dokupienia medalu wraz z przesyłką 28,90 zł 

Osoby chętne mogą dokupić pamiątkowy medal. Medal zostanie wysłany pocztą.

 

 

Jeśli zapisałeś się już na bieg i opłaciłeś wpisowe, a chciałbyś domówić medal – napisz do nas maila na tourdemalopolska@gmail.com – coś poradzimy 😉

Wpisowe jest bezzwrotne.

Zapisy prowadzone są na stronie:

https://dostartu.pl/Myślenicki Bieg Wirtualny – PROLOG Tour de Małopolska-v5542

Zapisy elektroniczne trwają do 14 marca.

Bieg można ukończyć w dowolny dzień między 13-15 marca 2021.

Uczestnicy biorą udział w biegu dobrowolnie.

Zapisując się na wydarzenie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.

Uczestnikiem może zostać każda osoba, bez ograniczenia wiekowego. Osoby poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna. Osoby poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestnika w trakcie wykonywania przez niego indywidualnej aktywności fizycznej w ramach biegu wirtualnego.

Dystans 5 lub 10km można pokonać marszem – nie ma limitu czasu.

Medale będą produkowane bezpośrednio po biegu (15 marca), a potem jak najszybciej wysyłane – można się ich spodziewać parę dni po biegu.

Każdy uczestnik otrzymuje drogą mailową link do rejestracji swojego wyniku – jeśli link nie dotarł napisz do nas na tourdemalopolska@gmail.com – wyślemy go ponownie.

Maksymalny czas rejestracji swojego wyniku w systemie to 16 marca – po tym czasie publikujemy oficjalne wyniki.

Warunkiem uczestnictwa w biegach jest  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Kocham Góry, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu. 

  1. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
  2. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności. 
  4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  5. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.